SOR Libchavy - Výrobce a prodejce autobusů pro městskou, meziměstskou a turistickou dopravu. - SOR NB 18 City

Městský autobus SOR BN 18 City

SOR NB 18 City

Detaily

Kloubový autobus SOR NB 18 CITY, odvozený od plně nízkopodlažního NB 12 CITY, nese všechny znaky autobusu dvanáctimetrového. Využívá maximální dovolené délky 18 750 mm, což umožnilo zvýšit přepravní kapacitu až na 161 cestujících.

Nehnaná střední náprava VOITH – Graziano má stejnou zástavbu jako poslední náprava hnací. Kloubové spojení s nízkou úrovní podlahy je originální konstrukce SOR a je doplněno hydraulickou regulací od firmy Glentor a elektronickou regulací od firmy Vires-Electronics. Elektronická regulace tlumení a blokování kloubu v nejrůznějších jízdních stavech je odvozena od rychlosti jízdy a vzájemné polohy zalomení obou vozů vůči natočení řídících kol přední nápravy. Systém elektro-hydraulické regulace je relativně jednoduchý, se snadnou diagnostikou i údržbou v provozu. Portálová zadní hnací náprava shodného typu jako u solo vozidla je poháněna výkonnějším motorem IVECO CURSOR F2BE3681B .

Z tohoto typu může být dle přání zákazníka odvozena varianta pro příměstský i meziměstský provoz.

Dokumenty ke stažení:

Copyright © SOR Libchavy spol. s r. o., všechna práva vyhrazena. SOR Libchavy spol. s r.o. je součástí holdingu EP INDUSTRIES EP Industries