SOR Libchavy - Výrobce a prodejce autobusů pro městskou, meziměstskou a turistickou dopravu. - SOR NBG 12

Městský autobus SOR NBG 12

SOR NBG 12

Detaily

Moderní a ekologický celonízkopodlažní autobus určený pro hromadnou přepravu osob v městském provozu. Možnost varibialního uspořádání sedadel v interiéru vozidla a různá kombinace počtu vstupních dveří umožňuje široké využití ve všech městských aglomeracích. Ojedinělá konstrukční řešení technických celků dosahují ekonomicky hospodárného provozu vozidla.

Dokumenty ke stažení:

Copyright © SOR Libchavy spol. s r. o., všechna práva vyhrazena. SOR Libchavy spol. s r.o. je součástí holdingu EP INDUSTRIES EP Industries