Šetrně k přírodě

Moderní a bezemisní celonízkopodlažní trolejbus určený pro hromadnou přepravu osob v městském provozu. Možnost varibialního uspořádání sedadel v interiéru vozidla a různá kombinace počtu vstupních dveří umožňuje široké využití ve všech městských aglomeracích. Ojedinělá konstrukční řešení technických celků dosahují ekonomicky hospodárného provozu vozidla.

Elektrické

Kontaktujte obchodníka

Boss

 (00420) 465 519 452
 sor@sor.cz