Ve městě jako doma

Moderní a ekologický celonízkopodlažní autobus určený pro hromadnou přepravu osob v městském provozu. Možnost variabilního uspořádání sedadel v interiéru vozidla a různá kombinace počtu vstupních dveří umožňuje široké využití ve všech městských aglomeracích. Ojedinělá konstrukční řešení technických celků dosahují ekonomicky hospodárného provozu vozidla.

Městské

Kontaktujte obchodníka

Boss

 (00420) 465 519 452
 sor@sor.cz