Oznamování protiprávního jednání / Whistleblowing

ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ

Pokud máte podezření na protiprávní jednání, ke kterému dochází ve společnosti SOR Libchavy spol. s r.o., máte možnost jej oznámit. Doporučujeme přednostní využití interního oznamovacího systému. Způsoby oznámení v rámci interního oznamovacího systému jsou následující:

  1. písemně, prostřednictvím chráněného webového rozhraní přístupného z adresy sor.whistlelink.com,
  2. ústně, a to pořízením zvukové nahrávky prostřednictvím chráněného webového rozhraní přístupného z adresy sor.whistlelink.com nebo osobním oznámením příslušné osobě. Osobní schůzku si můžete sjednat prostřednictvím kontaktních údajů příslušné osoby)

SOR Libchavy spol. s r.o. nepřijímá oznámení od osob, které jsou pro SOR Libchavy spol. s r.o. činné jinak než v zaměstnaneckém poměru, v rámci odborné praxe, stáže nebo dobrovolnické činnosti. Oznámení od jiných osob nebudou ze strany SOR Libchavy spol. s r.o. řešena.

Oznámení je možno učinit rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému vedeném u Ministerstva spravedlnosti, a to vyplněním formuláře dostupného z https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení oznámení doporučujeme využít interní oznamovací systém.

Společnost SOR Libchavy spol. s r.o. není dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů povinna přijímat anonymní oznámení. Pro usnadnění prošetřování prosíme o uvedení jména a pracovní pozice, případně jiných údajů umožňujících Vaši identifikaci. Prošetření anonymních oznámení není však vyloučeno, budou-li se jevit jako důvodné.

Příslušná osoba

Oznámení ve společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. řeší pouze určené příslušné osoby. Příslušnými osobami jsou:

Ing. Věra Dianová

Kontaktní údaje příslušné osoby:

Email: personal@sor.cz

Tel.: 00420 465 519 482

 

Kontaktní údaje slouží pouze k zodpovídání dotazů týkajících se oznamování nebo ke sjednání osobní schůzky s příslušnou osobou. Tyto údaje nejsou určeny k podávání oznámení.  Pro podání oznámení využijte některý ze způsobů oznámení uvedený v sekci ZPŮSOB OZNAMOVÁNÍ.